Новости

Подаци лица за заштиту података о личности

Контакт подаци лица за заштиту података о личности у Предшколској установи “Наше дете” у Врању, Цара Душана 22

Име и презиме лица за заштиту података о личности:

Снежана Станковић, секретар Установе

Адреса лица за заштиту података о личности:

Врање, Саве Ковачевића 34

Имејл адреса лица за заштиту података о личности:

snezana@stankovic.in.rs

Број телефона лица за заштиту података о личности:

064/8864941