Финансијско – рачуноводствени сектор

Радници ове службе обављају следеће послове:

  • Планирање и реализација прихода и расхода Установе,
  • Обрачун и исплате зараде,
  • Вођење магацинског пословања,
  • Другe финансијскe послове.

Е-mail: finansijskasluzba.nasedete@gmail.com

Руководилац сектора за финансијско-рачуноводствене послове: Биљана Дејковић, e-mail: finansije.nasedete@gmail.com  тел.064/8864982.