Установа данас

Предшколска установа „Наше дете“ је једина такве врсте у граду. Седиште Предшколске установе „Наше дете“  је у Врању, у улици Цара Душана број 22.

Основна делатност Установе је организовано васпитање и образовање, нега, превентивно-здравствена  и социјална заштита, исхрана, одмор и рекреација деце од шест месеци до поласка у основну школу.

Своју основну делатност да васпитава и образује, пружа негу и превентивну здравствену заштиту деци од 6 месеци до поласка у школу, Установа остварује реализацијом различитих програма, водећи рачуна о узрасним и индивидуалним потребама деце, полазећи пре свега од хуманистичке природе деце – да је дете вредност само по себи, да у себи носи позитивне развојне потенцијале и да је чинилац сопственог развоја, социјализације и васпитања, да је дете активно, интерактивно, креативно, физичко, сазнајно, социјално и афективно биће.

 Пред собом имамо јасну мисију – да створимо савремен и отворен вртић који ће у потпуности удовољити детету, са широким спектром његових потреба, особина, нивоа развоја, услова живота, родитељских стилова, уважавајући различитости сваког детета, кроз низ компетентних стручних активности и уз учешће родитеља и локалне заједнице у процесу одрастања, васпитања и образовања и ту смо да одговоримо потребама породице и друштва.

У свом саставу ПУ „Наше дете“ има 10 вртића. Такође у свом окриљу предшколска установа има и групе припремног предшколског програма у селима . Своју делатност Установа остварује у наменски грађеним објектима у Врању, Врањској Бањи и Кривој Феји, и адаптираним просторијама  и селима: Нерадовац, Бресница, Корбевац, Ратаје, Павловац, Катун, Тибужде,Ћуковац, Златокоп,  Вртогош, Дубница, Власе, Ристовац, Големо Село, Александровац, Моштаница и Буштрање, Мечковац- Топлац, у просторијама амбуланте у селу Доње Жапско,  у просторијама МЗ у селу Доње Требешиње и просторијама Дечјег одељења врањске болнице.

Предшколска установа „Наше дете“ данас је модерна дечја установа.Наша визија је да што већем броју деце омогућимо боравак у средини подстицајној за учење и развој и тако негујемо генерације здравих и задовољних људи.