Служба за исхрану

 У централној кухињи  припрема се храна за децу  свих вртића целодневног и полудневног боравка, док вртић у Врањској Бањи има сопствену кухињу. Намирнице за припрему хране у Врањској Бањи шаљу се из централне кухиње. 

Службу за исхрану чине: 

 • управник објекта, 1 извршилац
 • сарадник за исхрану-нутрициониста, 2 извршиоца
 • главни кувар 1-1 извршилац
 • главни кувар 2-1 извршилац
 • главни кувар (у Вртићу “Бамби”)- 1 извршиоц
 • кувар посластичар, 2 извршиоца
 • пекар, 1 извршилац
 • помоћни кувар, 2 извршиоца
 • магационер, 1 извршилац
 • спремачица, 2 извршиоца
 • возач- 2 извршиоца.

Промоција „Правилне исхране“  и активности на унапређивању исхране су такође саставни део рада централне кухиње.

Одвијање процеса припремања хране у здравствено-безбедоносном смислу је под сталним надзором инспекција. Установа је са ЗЗЈЗ у Врању склопила уговор о контроли хигијенског стања и микробиолошке исправности хране и намирница.

Једном месечно ЗЗЈЗ У Врању врши узорковање хране  и узима брисевеса руку, посуђа, прибора и површина из свих кухиња предшколске установе. Узорковање хране и намирница се врши више пута у току месеца, по распореду који одређује управник обкјекта.

У централној  и дистрибутувним кухињама имплементиран је HACCP систем (обезбеђивање здравствено безбедног производа намењеног деци).

У кухињи се дневно припреми и дистрибуира око 3700 оброка за децу целодневног боравка и око 170 оброка за децу полудневног боравка. Такође у централној кухињи се припремају оброци за децу која су због здравственог стања по препоруци педијатра на посебном режиму исхране.

Сарадник за исхрану – нутрициониста планира исхрану деце на основу  норматива и потреба  утврђених „Правилником о ближим условима и начину остваривања исхране деце у предшколској установи. 

Планирање исхране подразумева израду јеловника за 15 дана,  који задовољава принципе правилне исхране:

 • препоручену енергетску  и нутритивну вредност оброка;  
 • број дневних оброка (зависно од дужине боравка деце у установи),препоручену процентуалну заступљеност у односу на укупни дневни оброк;
 • заступљеност биолошки вредних намирница из  свих група , у зависности од годишњег доба.

Израђује индивидуалне јеловнике на основу извештаја педијатра за децу која из здравствених разлога захтевају прилагођену исхрану.

Нутрициониста у сарадњи са шефом кухиње,  ради на увођењу нових јела, изради рецептура,  као и нутритивног норматива . Промовише правилну исхрану и хигијенске навике у исхрани деце.

Сарадник за исхрану – нутрициониста прати остваривање комплетне исхране деце у предшколској установи:

 • Прикупља податке о броју требованих оброка и на основу тога врши обрачун и требовање намирница из магацина.
 • Контролише квалитет достављених намирница и пратећу документацију (декларацију ,атест).
 • Врши надзор над санитарно –хигијенским стањем простора за чување, припрему и дистрибуцију хране.
 • Контролише расподелу хране по објектима,
 • Редовним  обиласком објеката нутрициониста прати и контролише расподелу хране  у самим објектима као и начин сервирања  деци.

Размењује информације са децом ,васпитачима, родитељима по питању правилне исхране. Сарадник за исхрану нутрициониста је члан HACCP-тима установе. Учествује у припреми конкурсне документације јавне набавке намирница. Учествује у раду   органа установе.

Сарађује са ЗЗЈЗ Врање  и  надлежном инспекцијом, другим стручним институцијама које се баве унапређивањем исхране.

Стручно се усавршава, присуствује и активно учествује у раду „Удружења нутрициониста дијететичара ПУ Србије“, „Удружења здравствених радника

Србије и другим струковним асоцијацијама и удружењима.

Руководилац службе: Нада Богдановић, управник објекта, тел. 064/8864966. e-mail: kuhinjavrtic@gmail.com

Сарадник за исхрану –  нутрициониста Драгана Божиловић Стојиљковић, тел.  064 8864945

Сарадник за исхрану – утрициониста , Вања Савић Алексић, тел. 0648310482, e-mail nutricionistivrtic.vr@gmail.com

Доступни родитељима свакодневно  06-14 часова, за доношење лекарских  извештаја .

 За индивидуалне разговоре доступни уторком и четвртком 12-14 часова