Ритам дана у вртићу

Предшколска установа „Наше дете“, на основу одлуке оснивача има дванаесточасовно радно време.

Деца у целодневном боравку, у првој смени бораве од 5,30 до 17,30 часова. Друга смена организује се у Вртићу „Наше дете“ у времену од 11,00 до 23,00 часа.

Припремни предшколски програм у оквиру четворочасовног боравка реализује се у времену од 8,00 до 12,00 часова у преподневној смени и од 13,00 до 17,00 часова у поподневној смени. Због специфичности услова у појединим вртићима, организација рада ће се прилагођавати конкретним условима.

Полудневни програми за децу од 3-5,5 година реализује се свакодневно.

     Различити облици и програми васпитно-образовног рада

– Клуб за правилан раст и развој у времену од 8-12 часова,

– Групе у Вртићу “Звончица“ и„Бамби“ у Врањској Бањи од 8-12 часова,

– Групе у селима и при групама ППП у селима у трајању од 4 часа.

     Програм васпитно-образовног рада са децом на болничком лечењу – рад са децом организује се свакодневно у времену од 8 до 12 часова. Организација рада је флексибилна и у складу са условима.

                                             РИТАМ ДАНА

     Ритам дана у васпитно-образовној групи се у Основама схвата као синергија простора, односа и времена и не може увек бити исти, унапред фиксно прописан и једнообразан, јер свака ситуација може бити вредна пажње као ситуација истраживања.

     У распореду наводимо само време које је потребно за целу групу деце и за животно-практичне актиности:

ЈАСЛИЦЕ

– 5,30 – 7,45 окупљање деце, нега и припрема за доручак

– 7,45 – 8,15 доручак

– 8,15 – 8,45 обављање физиолошких потреба и пресвлачење деце

– 10,00 – 10,30 припрема за ужину и неговање културно хигијенских навика

– 10,30 – 11,00 ужина и припрема за спавање

– 11,00 – 13,00 спавање

– 13,00 – 13,30 припрема за ручак

– 13,30 – 14,00 ручак

РИТАМ РАДНОГ ДАНА ЗА ДЕЦУ ОД 3-6,5 год

– 5,30 – 7,45 окупљање деце

– 8,00 – 8,30 доручак

– 11,00 – 11,30 ужина

– 11,30 – 13,00 подневни одмор

– 13,30 – 14,00 ручак

– до 17,30 одлазак  кући          

 ПРИПРЕМНИ  ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ                    

(преподневна смена)                                           (поподневна смена)

– до 8,00 окупљање деце                                – до 13,00 окупљање деце               

– 9,00 – 9,30 ужина                                            – 14,00 – 14,30 ужина

– од 12,00 припрема  и одлазак деце.          – од 17,00 припрема и одлазак деце.

ДРУГА СМЕНА

– 11,00 – 13,30 пријем деце

– 14,15 – 15,00 припрема за ручак и ручак

– 15,00 – 17,00 припрема за спавање и спавање

– 17,00 – 17,30 припрема за ужину и ужина

– 19,00 – 19,30 вечера

– до 23,00 слободне активности и одлазак кући

ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК / ИГРОВНИЦА

I СМЕНА                                                                                II СМЕНА

Пријем деце                                                                                      

од 7:00                                                                                  од 12:00 до 13.00         

Припрема за ужину и ужина

 9:00 – 9:30                                                                                13:30 – 14:00

Одлазак деце кући

13:00                                                                                          17:45 до 18:00

ДЕЧЈИ КЛУБ

I смена                                                                                   II смена

07:00 – 09:00 -Окупљање деце                                11-13: – Окупљање деце

09:15 – 09:30-Ужина                                                     13:30:14:15: -Ужина           

12.00-13.00 -одлазак кућама                                     16:30 -17:00 – Одлазак кућама