Новости

Развој говора код деце

Код већине деце говор се развија спонтано и природно, али има и малишана којима то иде тешко и имају потешкоћу да савладају ову вештину.Развој говора је сложен процес с обзиром да породица има највећу улогу у процесу дечјег развоја, такође има улогу и у развоју говора.То је осетљив процес и могућ је једино у условима људског окружења кроз комуникацију.Кроз комуникацију са околином дете развија језик, комуникација је размена идеја измећу пошиљаоца и примаоца.

Невербална комуникација (мимика, гест) се развија у првој години живота, усавршава се и даље, али у оквиру развоја губи своје значење и вeрбална комуникација постаје водећа, док је невербална комуникација њен пратилац.

КАДА ТРЕБА ПОТРАЖИТИ ПОМОЋ ЛОГОПЕДА?

 

 1. Уколико дете не разуме једноставне вербалне налоге до 18. месеци, на пример (не зна да маше у знак поздрава па-па, не реагује на “Дај ми коцку” или “Покажи око”);

2. Уколико не проговори до друге године и у речнику има неколико речи;

3. Уколико је говор до треће године потпуно неразумљив;

4. Уколико нема заједничку пажњу у трајању од неколико секунди;

5. Уколико говорни исказ детета око 30-ог месеца не садржи просту реченицу на пример “Дај ми лутку” или “Мама једе”;

РОДИТЕЉЕ БИ НА РАЗМИШЉАЊЕ ДА ЈЕ ДЕТЕТУ ПОТРЕБНА ПОМОЋ, ТРЕБАЛО ДА НАВЕДЕ ЊЕГОВО ПОНАШАЊЕ У СЛЕДЕЋИМ СИТУАЦИЈАМА:

   1.Када се ради о успореном развоју говорно-језичких структура:

 • речник оскудан, разумевање  значења речи спорије
 • вишесложне речи тешко изговара
 • скраћује речи, замењује гласове и слогове
 • ако је реченица кратка за календарски узраст
 • ако је говор тешко разумљив и не изговара велики број гласова

  2.Када у синтакси детета на узрасту између 3-4 године постоји:

 • неразликовање рода
 • теже схватање множине
 • некоришћење времена (прошло, садашње, будуће)
 • заменице усваја касније
 • придеве, прилоге, везнике уопште не користи.

Значај ране помоћи стручњака je веома важан.Веома је важно да родитељи детета које има неразвијен говор у право време добију савет стручњака-логопеда.Правовременим логопедским третманом, када је пластичност можданих функција највећа (између 2-5 године) се може постићи највећи учинак.

Потребно је да знамо да само радом можемо успети и да сваки мали корак може да да велики резултат, али и да је потребно пуно стрпљења и сарадње.Некада је потребно извесно време, па се резултати чекају месецима.То не сме да обесхрабри, већ родитељи требају да буду активни учесници у том процесу.

Оливера Цветковић -логопед

Повезано…