Новости

Програм превентивне здравствене заштите

Превентивно-здравствена заштита деце која бораве у Предшколској установи „Наше дете“ у Врању, обавља се на основу Правилника о ближим условима и начину остваривања неге и превентивно-здравствене заштите деце у предшколској установи. Спроводи се према Стручно методолошком упутству за спровођење неге и превентивно-здравствене заштите деце у предшколским установама, које су споразумно донели Министар просвете, науке и технолошког развоја и министар здравља („Службени гласник РС“, бр. 112/17) на основу члана 3. став 2 Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, бр. 18/10 и 101/17) .

Основни задатак програма је брига о правилном психичком и физичком развоју деце, њиховој безбедности и здрављу. Програм се спроводи у предшколским установама у сарадњи са Министарством здравља, просвете,  Домом здравља и ЗЗЈЗ Врање.

Носиоци активности су медицинске сестре – сарадници на унапређивању превентивно здравствене заштите, и медицинске сестре – сарадници на пословима неге и превентивно здравствене заштите у вртићима.

     Неге и превентивно здравствене заштите деце обухвата:

  • Програмирање, реализацију и унапређивање здравствено-васпитних активности усмерених ка усвајању здравих стилова живота у циљу очување и унапређивање здравља деце.
  • Праћење општег стања и понашања детета у васпитној групи, правовремено реаговање на промене, издвајање детета и позивање родитеља, односно надлежне здравствене установе.
  • Узимање основних података о здравственом стању детета од родитеља, односно старатеља, праћење општег изгледа детета.
  • Праћење понашања детета за време храњења, игре, неге, одмора и уочавање присуства знакова који упућују на могућност занемаривања, злостављања, односно злоупотребе деце.
  • Хигијенско – епидемиолошке мере које сестра планира и реализује на годишњем, месечном, недељном, дневном нивоу у складу са епидемиолошком ситуацијом.
  • Друге хигијенско епидемиолошке мере у складу са законом.

Марина Илић Младеновић– сарадник за унапређење превентивне здравствене заштите.

Повезано…