О нама

Своју делатност Предшколска установа “Наше дете” Врање, остварује кроз:

  • васпитање и образовање деце,њихов моторни, сензорно-перцептивни, социо-емоционални и интелектуални развој, неговање стваралаштва и комуникације и припрему за успешно укључивање у живот и школу;
  • превентивну здравствену заштиту деце којом се чува здравље, спречавају болести, деформитети и психички поремећаји;
  • исхрана којом се задовољавају дневне потребе деце за храном;
  • негу којом се одржава хигијена и негује здрав начин живота водећи рачуна о правилном дозирању и фреквенцији свих активности деце;
  • социјализацију и социјалну заштиту одређених категорија деце којoj je, због емоционалних сметњи, развојних недостатака или других осујећења ( или недостатака средине) потребна подршка друштва за раст и развој.

Програмске задатке Установа остварује самостално и заједно са установама и организацијама које се на директан или индиректан начин брину о васпитању и образовању предшколске деце прилагођавајући се културним, социјалним и другим условима средине у којој ради.