Вртић “Чаролија”

Вртић „Чаролија“  налази се у улици Стамена Јовановића број 8. Већ десет пуних година вртић представља безбедно, инспиративно и провокативно окружење у којем се негују односи уважавања, поверења, сарадње и заједништва.

У вртићу градимо простор по мери детета, стварајући прилике за развој јединствености сваког детета кроз игру и истраживање.

Наш вртић је   мала заједница деце и одраслих који уче и деле животну свакодневницу уз одговарајуће тимско деловање свих одраслих учесника васпитно-образовног процеса (деце, васпитача, родитеља и других одраслих из окружења).

Отвореном концепцијом васпитања у вртићу су осмишљени подржавајући животни простори налик породичном дому.

У  Вртићу „Чаролија“ деца усвајају моралне вредности активном конструкцијом знања у интеракцији са социјалном и физичком средином. У вртићу подражавамо процес кога дефинишу принципи Нових  Основа програма „Године узлета“, а деца се подстичу да самостално одлучују и праве личне изборе, уважавајући различитости и прихватање мишљења других.

У  вртићу „Чаролија“ расте и развија се  „задовољно дете“ које спонтано и самостално задовољава све своје потребе.

Родитељи по концепцији образовања деце  постају партнери и непосредни учесници у васпитно–образовном процесу који се одвија у вртићу, где – и њиховим личним залагањем – учење постаје узбудљив и креативан истраживачки процес.

Двориште вртића “Чаролија” деци пружа могућност  да се кроз различите садржаје за игру, углавном направљене од природног и рециклирајућег материјала, играју и истражују према својим потребама, могућностима и интересовањима. Овај Еко –парк је  идеја која је потекла  од Комесаријата за избеглице и миграције и Међународне организације за миграције, јер је до сада 15 детета из Прихватног центра у Врању боравило у нашем вртићу.

Вртић од 2013. године примењује елементе Монтесори метода који подразумева напредан приступ рада са децом  који укључује неколико важних карактеристика личности, комбинујући независност,  слободу и поштовање  психо-физичког развоја детета.

У вртићу свакодневно брину о деци:

  • 4 медицинске сестре васпитачи
  • 18 васпитача
  • 1 медицинска сестра за ПЗЗ
  • 2 сервирке
  • 4 спремачице
  • 1 радник на техничком одржавању објекта.

Вртић је опремљен  најсавременијим играчкама и  дидактичким  материјалом. Уз све који непосредно раде са децом у групама, о развоју и задовољавању потреба деце и родитеља брину чланови стручног тима – педагог, психолог, педагог за физичку културу, дефектолог, логопед и социјални радник. Ту смо за сва ваша питања, сугестије и предлоге…

Васпитач-руководилац вртића – Манић Слађана тел.064/8864981

Мед. сестра на превентивној здравственој заштити: Гордана Ристић, тел. 064/8310460

Адреса: Вртић „Чаролија“, Стамена Јовановића број 8

Тел. 017 418-476

e-mail: carolija.vrtic@gmail.com