Вртић “Дечја радост”

Вртић ,,Дечја радост,, се налази у прелепом делу града, близу градског парка у насељу ,,Дедиње,, са ограђеним двориштем опасаним зеленилом и сопственим паркингом у улици ,,Кнеза Милоша,,бр.80.


Целодневни боравак похађају деца распоређена  у  девет васпитних група – јаслене групе, вртићке групе и групе припремног предшколског програма. У  вртићу се реализује и четворочасовни програм – припремни предшколски програм и Клуб за правилан раст и развој деце узраста од 3-5,5 година.

Објекат је површине 1.500м2 са двориштем површине 2800м2 и опремљено је   пешчаником и реквизитима за складан развој деце и њихов садржајни боравак на отвореном. У скалду са Новим основама „Године узлета“, двориште пружа деци могућност да истражују и доносе закључке,да се осећају сигурно,да буду самостална, да се сналазе у различитим ситуацијама,да преузимају одговорност, уче  да на сигуран начин истражују своје окружење,да прихватају друге и да буду прихваћена. У оваквом амбијенту деца се подстичу да примећују свет око себе,да уочавају детаље,да буду креативна.

У вртићу је запослено 32 радника: 20 васпитача, 4 медицинске сестре-васпитачи, 1 сестра на превентивној здравственој заштити, 4 спремачице, 2 сервирке и 1 домар. 2018. године смо прославили јубилеј 40 година постојања и успешног рада!

 0д 1.9.2021. године,  у свим вртићима Предшколске установе „Наше дете“, почело се са применом  по новој програмској концепцији, на основу Правилника о основама програма предшколског васпитања и образовања, које су  симболично назване „Године узлета”. Нове основе програма предшколског васпитања и образовања препознају значај предшколског доба у развијању способности за целоживотно учење, као што су самопоуздање, отвореност, радозналост, истрајност, отпорност и креативност.

Програми у вртићу настају заједничким учествовањем деце и одраслих у простору који је инспиративан за дете.Они промовишу пројекте који настају кроз заједничко учествовање, у простору који је инспиративан и провокативан за дете и где оно може слободно да истражује, да се игра, да промишља, да сарађује са другима, испробава и упознаје свет око себе. Подстичемо их да развијају способност изражавања осећања на начин који је прихватљив и сигуран за дете, а истовремено је важан фактор у емотивном  развоју детета. Подржавамо идентитет сваког детета и његов осећај припадности.

Вртић „Дечија радост“ је место заједничког живљења деце, њихових породица и васпитача. Трудимо се да наше вртићко окружење буде подстицајно  и да позитивно утиче на развој осећања припадности  детета и породице заједници вртића.Вредно је напоменути  да су родитељи   подршка у стварању сигурног и подстицајног  контекста за развој и учење деце.Остваривањем подстицајне сарадње у Вртићу: „Дечија радост“,можемо се похвалити бројним активностима,продуктима и материјалима насталим управо у тим подршкама многобројних породица.

Вртић: „Дечија радост“ има посебно разрађену  сарадњу са локалном заједницом и друштвеном средином.Сарадња са друштвеном средином  се континуирано реализује на нивоу вртића и Установе. Узимајући у обзир специфичности васпитне групе, средине и могућности сарадња  се реализује са: – културним институцијама (Библиотека, позориште, Музеј, Дом омладине…) – основним школама – здравственим установама – спортским савезима и удружењима – привредним субјектима и свим релавнитим институцијама.

У оквиру вртића се налазе и две васпитне групе у селима Власе и Големо село.

Како Радимо

Уз изузетно ангажовање свих запошљених- професионалаца пуних знања и љубави за свој позив, деца лакше спознају себе,своју породицу,околину,упознају почетне математичке појмове,основе музичког,ликовног и физичког образовања,наше традиције,обичаје,културно наслеђе,а стичу сазнања о лепом понашању, традицији и љубави.

Ту смо за сва ваша питања, сугестије, предлоге…

Васпитач-руководилац вртића – Весна Ђорђевић, тел. 064/8864983

Мед. сестра на превентивној здравственој заштити: Снежана Недељковић, тел. 064/8310465

Адреса: Кнеза Милоша,,бр.80.

Телефон 017/7422-313 ,

e-mail: vrtic.decjaradost@gmail.com