Боравак деце

Целодневни боравак се остварује у времену од 5.30 до 17.30 часова- у другој смени од 11.00 до 22.30 часова, док се полудневни боравак одвија од 8.00 до 12.00 часова, односно од 13.00 до 17.00 часова.

Један дан у вртићу

* 5,30 - 7,45 окупљање деце, васпитно-образовни рад и припрема за доручак

* 7,45 - 8,00 jутарња гимнастика

* 8,00 - 8,30 доручак

* 8,30 - 11,00 вођене и активности по избору деце

* 11,00 - 11,30 ужина

* 11,30 - 13,00 подневни одмор и мирне активности за предшколце

* 13,00 - 13,30 устајање, облачење и припрема за ручак

* 13,30 - 14,00 ручак

* 14,00 - 17,30 слободне активности и одлазак кући

Више информација о распореду дневних активности

Јеловник
На сајту
Имамо 3 гостију на мрежи

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е   З А   Р О Д И Т Е Љ Е


 

Предшколска установа „Наше дете“ сачинила је распоред коришћења годишњих одмора радника у 2016.години и у складу са тим обавештава родитеље-кориснике услуга да ће :


I


Радници дечјих вртића “БОШКО БУХА", „ЧАРОЛИЈА“, "СУНЦЕ" и "ДЕЧЈА РАДОСТ»  користиће колективни годишњи одмор у месецу ЈУЛУ 2016. године.

.

Родитељи чија деца бораве у неком од напред наведених вртића моћи ће да сместе  своју децу у неком од вртића који ће у овом месецу радити само је потребно  да претходно обавесте васпитача свог детета, односно, главног васпитача матичног вртића.


II


Радници дечјих вртића ”"НАШЕ ДЕТЕ", "НЕВЕН" и "ПЧЕЛИЦА" користити колективни годишњи одмор у месецу АВГУСТУ 2016. Године.

Родитељи чија деца бораве у неком од горе наведених вртића моћи ће да сместе  своју децу у неком од вртића који ће у овом месецу радити само је потребно  да претходно обавесте васпитача свог детета, односно, главног васпитача матичног вртића.


III


Радници дечјег вртића "БАМБИ" користиће колективни годишњи одмор у периоду од 18.07.-19.08.2016. године.

 

 

Предшколска установа "Наше дeте“

ДИРЕКТОР,

Весна Терзић

 

 

У вртићу се бавимо васпитањем, образовањем, бригом и негом  све деце  уважавајући различитости   и ту смо да одговоримо потребама  породице  и  друштва.

 

 

 

 

 

Желимо да што већем броју деце омогућимо боравак у средини подстицајној за њихово  учење и развој и тако  негујемо генерације здравих и задовољних  људи.

 

 

 
Заштита и безбедност деце

Програм превенције и заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања је саставни део Годишњег плана рада Установе и сачињен је на основу

Детаљније

Претраживач