• defile.png
  • defile1.png
  • defile2.jpg
  • defile3.png

 

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е   З А   Р О Д И Т Е Љ Е

o раду Предшколске установе „Наше дете“ током летњих месеци

 

     Предшколска установа „Наше дете“ сачинила је распоред коришћења годишњих одмора радника у 2019. години и у складу са тим обавештава родитеље-кориснике услуга да ће:

I

      Радници дечјих вртића ”НАШЕ ДЕТЕ", "НЕВЕН" и "ПЧЕЛИЦА",  користити  колективни годишњи одмор у месецу ЈУЛУ  2019. године.

     Родитељи чија деца бораве у неком од горе наведених вртића моћи ће да сместе  своју децу у неком од вртића који ће у овом месецу радити, само је потребно  да претходно обавесте васпитача свог детета, односно, главног васпитача матичног вртића.

II

     Радници дечјих вртића “БОШКО БУХА", „ЧАРОЛИЈА“, "СУНЦЕ" и "ДЕЧЈА РАДОСТ“  ће користити колективни годишњи одмор у месецу АВГУСТУ 2019. године.

      Родитељи чија деца бораве у неком од горе наведених вртића моћи ће да сместе  своју децу у неком од вртића који ће у овом месецу радити само је потребно  да претходно обавесте васпитача свог детета, односно, главног васпитача матичног вртића.

III

     Радници дечјег вртића "БАМБИ" користиће колективни годишњи одмор у периоду од 15.07.-16.08.2019. године.

 IV

 II СМЕНА у месецу ЈУЛУ радиће у ВРТИЋУ "СУНЦЕ" у насељу Ледена Стена.

 

                                                                Предшколска установа "Наше дeте“

                                                                                   ДИРЕКТОР,

                                                                                 Весна Терзић     

 

  

 


 

 

 

У вртићу  се бавимо васпитањем, образовањем,бригом и негом

све деце уважавајући различитости

и ту смо да одговоримо потребама

породице и друштва.

Желимо да што већем броју деце омогућимо боравак у средини подстицајној за њихово  учење и развој и тако  негујемо генерације здравих и задовољних  људи.