Боравак деце

Целодневни боравак се остварује у времену од 5.30 до 17.30 часова- у другој смени од 11.00 до 22.30 часова, док се полудневни боравак одвија од 8.00 до 12.00 часова, односно од 13.00 до 17.00 часова.

Један дан у вртићу

* 5,30 - 7,45 окупљање деце, васпитно-образовни рад и припрема за доручак

* 7,45 - 8,00 jутарња гимнастика

* 8,00 - 8,30 доручак

* 8,30 - 11,00 вођене и активности по избору деце

* 11,00 - 11,30 ужина

* 11,30 - 13,00 подневни одмор и мирне активности за предшколце

* 13,00 - 13,30 устајање, облачење и припрема за ручак

* 13,30 - 14,00 ручак

* 14,00 - 17,30 слободне активности и одлазак кући

Више информација о распореду дневних активности

Јеловник
На сајту
Имамо 31 гостију на мрежи

 

ИСТОРИЈАТ


1.септембра 1925.године, школско звоно , са зграде Начелства, означило је, по први пут у историји врањске вароши, почетак рада забавишта. Сва три одељења забавишта радила су у просторијама основне школе

( пријављено је и уписано 134 деце ).

ДЕТАЉНИЈЕ


 

УСТАНОВА ДАНАС


Предшколска установа „Наше дете“ је једина такве врсте у Граду. Седиште Предшколске установе „Наше дете“ je у Врању, ул. Цара Душана 22.

У свом саставу има 8 вртића и групе ППП у селима и при основној школи „Доситеј Обрадовић“.

ДЕТАЉНИЈЕ


 

ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ


Своју делатност Установа остварује кроз:

- васпитање и образовање деце,њихов моторни, сензорно-перцептивни, социо-емоционални и интелектуални развој, неговање стваралаштва и комуникације и припрему за успешно укључивање у живот и школу;

ДЕТАЉНИЈЕ


 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ


Циљеви предшколског васпитања и образовања су подстицање физичког, интелектуалног, емоционалног и социјалног развоја, комуникације и стваралаштва деце, као и изграђивање свести о себи, стицање искустава и знања о другим људима


ДЕТАЉНИЈЕПОНУДА ПРОГРАМА И УСЛУГА


Редовни програми васпитно-образовног рада

Посебни и специјализовани програми

Програми стручне подршке породици

Програм заштите деце од насиља

Програм здравствене заштите

ДЕТАЉНИЈЕ


 

ОРГАНИ УПРАВЉАЊА


У предшколској установи орган управљања је управни одбор.

Управни одбор Предшколске установе броји девет чланова, по три из редова запослених, локалне средине и Савета родитеља. Управни одбор доноси сва важна акта за рад Установе

ДЕТАЉНИЈЕ


 

ИНФОРАМАТОР

 
Актуелно

*МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ 2018

*ДАН УСТАНОВЕ

*ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНИ РАД

*РОЂЕНДАН ВРТИЋА "ДЕЧЈА РАДОСТ"

*РЕТРОСПЕКТИВА ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ

*ДЕЧИЈИ КЛУБ ЗА ПРАВИЛАН РАСТ И РАЗВОЈ

*ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СЛАВЕ ВРТИЋА "НАШЕ ДЕТЕ" ПРЕДШКОЛСКЕ  УСТАНОВЕ!

*ДЕЧЈИ ДАНИ 2018

*ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ УСТАНОВЕ ТОКОМ ЛЕТА

*ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД У СЕЛИМА

*2,ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ "ВРЕМЕ РАДОСТИ"

*КРОС РТС -А "КРОЗ СРБИЈУ"

*ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ПОРОДИЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ "НАШЕ ДЕТЕ"

*ИНТЕРНИ КОНКУРС

*ОБЈАВЉЕН КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ

*РОЂЕНДАН ВРТИЋА "СУНЦЕ"

*СВЕТОСАВСКА НЕДЕЉА

*НОВОГОДИШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ

*ДЕТЕ УМЕ,ДЕТЕ МОЖЕ ПОКРЕТОМ ДА СТВАРА

*СПОРАЗУМ ИНСТИТУЦИЈА ГРАДА ВРАЊА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА

*ОБЕЛЕЖАВАМО МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ

*ЗАЈЕДНО СМО И ЛЕПШИ И ЈАЧИ

*ПРОСЛАВА РОЂЕНДАНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "НАШЕ ДЕТЕ"

*ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ХРАНЕ

*РЕТРОСПЕКТИВА- ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2017

*ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2017

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ПОРОДИЦУ
Заштита и безбедност деце

Програм превенције и заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања је саставни део Годишњег плана рада Установе и сачињен је на основу

Детаљније

Претраживач