Предшколска установа „Наше дете“, на основу одлуке оснивача има дванаесточасовно радно време:

  • прва смена - од 5,30 до 17,30 часова;
  • друга смена организује се у Вртићу „Наше дете“ у времену од 11,00 до 23,00 часа.

      Припремни предшколски програм у оквиру четворочасовног боравка реализује се у времену:

  • од 8,00 до 12,00 часова у преподневној смени и
  • од 13,00 до 17,00 часова у поподневној смени.

     Због специфичности услова у појединим вртићима, организација рада ће се прилагођавати конкретним условима.

     Полудневни програми за децу од 3-5,5 година реализује се свакодневно.

     Различити облици и програми васпитно-образовног рада

  • Клуб за правилан раст и развој у времену од 8-12 часова,
  • Групе у Вртићу “Звончица“ и „Бамби“ у Врањској Бањи од 8-12 часова,
  • Групе у селима и при групама ППП у селима у трајању од 4 часа.

     Програм васпитно-образовног рада са децом на болничком лечењу – рад са децом организује се свакодневно у времену од 8 до 12 часова. Организација рада је флексибилна и у складу са условима.

     Друга смена целодневног боравка деце организована је само у Вртићу „Наше дете“ и могу је користити сва деца установе чији родитељи имају потребу за збрињавањем деце у поподневним часовима, без обзира у ком вртићу дете борави у  првој смени као и родитељи који имају потребу да своје дете збрину само у поподневним сатима и не користе прву смену вртића.

     Целодневни боравак Предшколске установе „Наше дете“ у Врању ради у току целе радне године, од 1. септембра до 31. августа. Сви вртићи у току летњих месеци (јул или август) користе колективни годишњи одмор према распореду који сачињава директор установе, са којим се благовремено упознају родитељи, путем средстава информисања, преко огласних табли у свим објектима Установе и непосредно код васпитача.

     У време коришћења колективног годишњег одмора вртића, родитељи своју децу могу водити у вртић који установа препоручује, односно у вртић који родитељу највише одговара.

     Групе полудневног боравка и припремног предшколског програма раде по школском календару.

 

Конкурси

Награде и признања

award image

ПУ “Наше дете“ Врање, добитник је „Светосавске награде„ Министарства просвете, науке и технолошког развоја за изузетан допринос развоју образовања у 2017. години.