Боравак деце

Целодневни боравак се остварује у времену од 5.30 до 17.30 часова- у другој смени од 11.00 до 22.30 часова, док се полудневни боравак одвија од 8.00 до 12.00 часова, односно од 13.00 до 17.00 часова.

Један дан у вртићу

* 5,30 - 7,45 окупљање деце, васпитно-образовни рад и припрема за доручак

* 7,45 - 8,00 jутарња гимнастика

* 8,00 - 8,30 доручак

* 8,30 - 11,00 вођене и активности по избору деце

* 11,00 - 11,30 ужина

* 11,30 - 13,00 подневни одмор и мирне активности за предшколце

* 13,00 - 13,30 устајање, облачење и припрема за ручак

* 13,30 - 14,00 ручак

* 14,00 - 17,30 слободне активности и одлазак кући

Више информација о распореду дневних активности

Јеловник
На сајту
Имамо 69 гостију на мрежи

 


Превентивна здравствена заштита кроз реализацију својих активности обезбеђује потребне услове за правилан психофизички развој детета.

За реализацију овог циља спроводимо:

- опште мере на унапређењу и очувању здравља,

- систематско праћење раста, развоја и здравља деце,

- мере правовременог спречавања и раног откривања поремећаја и болести

- здравствено-васпитни рад.


Опште мере на очувању здравља деце спроводе се кроз правилан распоред и садржај активности за време боравка у вртићу, обезбеђивање одмора, сна, боравка на отвореном простору, контролу хигијене и безбедности свих простора и мере заштите од сунчевог зрачења.

Правилна исхрана и витаминска профилакса спроводи се уз поштовање норматива и физиолошког размака.Дају се предлози и сугестије на њено побољшање,сервирање и дистрибуцију.

Културно хигијенске навике воде ка очувању здравља деце уз примену пројекта „Здрав вртић„ који је акредитован од Министарства просвете.

Санитарно-хигијенски услови спроводе се кроз одржавање опште хигијене просторија, личне хигијене деце и особља, оптималне температуре, спровођење ДДД, правилно функционисање и хигијенско одржавање кухињског блока, правилно прикупљање и експозиција отпадних материја.


Систематско праћење раста, развоја и здравља деце у колективу спроводи се пријемом уз уредну лекарску документацију, дневном тријажом, организовањем систематских прегледа од стране педијатара, два пута годишње, стоматолога, укључујући и физијатра, логопеда, скрининг за детекцију поремећаја говора за узраст од 4 година и предузимањем одговарајућих мера за лечење и рехабилитацију.


Мере правовременог спречавања и откривања поремећаја и болести предузимају се благовременим мерама лечења, корекцијама и рехабилитацијом, уз ангажовање стручног тима Установе и ван ње..


Здравствено васпитање има за циљ: стицање нових знања и вештина деце и запослених радника, учешће на семинарима, трибинама и активно укључивање родитеља.


Здравствено-васпитне активности

- обележавање Светског дана воде

( 22.03.2012.)- поводом Светског дана борбе против ТБЦ-а (24.03.2012.г.)
У оквиру здравствено васпитног рада од 24.-27.04.2012.г. у свим васпитним групама на селу организована је позоришна представа "Здрави стилови живота"

 

 

 

 

 

 


Превентивна здравствена заштита обавља стручне и едукативне послове у установи, израђује годишњи програм рада, прати законске промене,предлаже решења за њихово остваривање.

Сви задаци су у складу са Правилником и Упуством за спровођење превентивне здравствене заштите у предшколским установама које је донео Министар здравља 1996 године

 

 
Актуелно

*МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ 2018

*ДАН УСТАНОВЕ

*ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНИ РАД

*РОЂЕНДАН ВРТИЋА "ДЕЧЈА РАДОСТ"

*РЕТРОСПЕКТИВА ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ

*ДЕЧИЈИ КЛУБ ЗА ПРАВИЛАН РАСТ И РАЗВОЈ

*ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СЛАВЕ ВРТИЋА "НАШЕ ДЕТЕ" ПРЕДШКОЛСКЕ  УСТАНОВЕ!

*ДЕЧЈИ ДАНИ 2018

*ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ УСТАНОВЕ ТОКОМ ЛЕТА

*ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД У СЕЛИМА

*2,ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ "ВРЕМЕ РАДОСТИ"

*КРОС РТС -А "КРОЗ СРБИЈУ"

*ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ПОРОДИЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ "НАШЕ ДЕТЕ"

*ИНТЕРНИ КОНКУРС

*ОБЈАВЉЕН КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ

*РОЂЕНДАН ВРТИЋА "СУНЦЕ"

*СВЕТОСАВСКА НЕДЕЉА

*НОВОГОДИШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ

*ДЕТЕ УМЕ,ДЕТЕ МОЖЕ ПОКРЕТОМ ДА СТВАРА

*СПОРАЗУМ ИНСТИТУЦИЈА ГРАДА ВРАЊА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА

*ОБЕЛЕЖАВАМО МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ

*ЗАЈЕДНО СМО И ЛЕПШИ И ЈАЧИ

*ПРОСЛАВА РОЂЕНДАНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "НАШЕ ДЕТЕ"

*ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ХРАНЕ

*РЕТРОСПЕКТИВА- ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2017

*ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2017

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ПОРОДИЦУ
Заштита и безбедност деце

Програм превенције и заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања је саставни део Годишњег плана рада Установе и сачињен је на основу

Детаљније

Претраживач