Боравак деце

Целодневни боравак се остварује у времену од 5.30 до 17.30 часова- у другој смени од 11.00 до 22.30 часова, док се полудневни боравак одвија од 8.00 до 12.00 часова, односно од 13.00 до 17.00 часова.

Један дан у вртићу

* 5,30 - 7,45 окупљање деце, васпитно-образовни рад и припрема за доручак

* 7,45 - 8,00 jутарња гимнастика

* 8,00 - 8,30 доручак

* 8,30 - 11,00 вођене и активности по избору деце

* 11,00 - 11,30 ужина

* 11,30 - 13,00 подневни одмор и мирне активности за предшколце

* 13,00 - 13,30 устајање, облачење и припрема за ручак

* 13,30 - 14,00 ручак

* 14,00 - 17,30 слободне активности и одлазак кући

Више информација о распореду дневних активности

Јеловник
На сајту
Имамо 51 гостију на мрежи

 

 

НАЧИН РАДА УСТАНОВЕ


У току зимског и летњег школског распуста (према календару рада школа који утврђује Министарство просвете), прекидају са радом сви објекти у којима је искључиво заступљени полудневни боравак и објекти за чијом функцијом престаје потреба ( због знатно смањеног присуства деце), као и објекти у којима се планира знатније санација која би искључивала могућност присуства деце и запослених.

ДЕТАЉНИЈЕ


 

РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ ДЕЦЕ

 

ЈАСЛИЦЕ

РИТАМ РАДНОГ ДАНА ЗА ДЕЦУ ОД 3 - 6,5 ГОД.

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

РИТАМ РАДНОГ ДАНА ЗА ДРУГУ СМЕНУ

ДЕТАЉНИЈЕ


 

УПИС И ИСПИС ДЕЦЕ ИЗ ВРТИЋА


Упис деце регулисан је Статутом Предшколске установе „Наше дете“. Законску регулативу за део који се односи на политику пријема деце чине:

· Закон о основама система образовања и васпитања ( „Службени гласник РС“, број 72/09);


ДЕТАЉНИЈЕИСХРАНА


Основу за програмске задатке исхране деце чине:анализа квалитета исхране у предходној години,Правилник о нормативу друштвене исхране деце у установама за децу и упутство за његову примену.

ДЕТАЉНИЈЕ


 

ЦЕНА УСЛУГА


УТВРЂУЈУ СЕ цене услуга смештаја деце у вртићима Предшколске установе “Наше дете” у Врању, и то:

1. ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК

- за једно дете у вртићу.........................................................................3.000,00 дин.

- за друго дете у вртићу.........................................................................2.250,00 дин.

ДЕТАЉНИЈЕ


 

РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА

 

 


 
Актуелно

*МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ 2018

*ДАН УСТАНОВЕ

*ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНИ РАД

*РОЂЕНДАН ВРТИЋА "ДЕЧЈА РАДОСТ"

*РЕТРОСПЕКТИВА ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ

*ДЕЧИЈИ КЛУБ ЗА ПРАВИЛАН РАСТ И РАЗВОЈ

*ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СЛАВЕ ВРТИЋА "НАШЕ ДЕТЕ" ПРЕДШКОЛСКЕ  УСТАНОВЕ!

*ДЕЧЈИ ДАНИ 2018

*ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ УСТАНОВЕ ТОКОМ ЛЕТА

*ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД У СЕЛИМА

*2,ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ "ВРЕМЕ РАДОСТИ"

*КРОС РТС -А "КРОЗ СРБИЈУ"

*ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ПОРОДИЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ "НАШЕ ДЕТЕ"

*ИНТЕРНИ КОНКУРС

*ОБЈАВЉЕН КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ

*РОЂЕНДАН ВРТИЋА "СУНЦЕ"

*СВЕТОСАВСКА НЕДЕЉА

*НОВОГОДИШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ

*ДЕТЕ УМЕ,ДЕТЕ МОЖЕ ПОКРЕТОМ ДА СТВАРА

*СПОРАЗУМ ИНСТИТУЦИЈА ГРАДА ВРАЊА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА

*ОБЕЛЕЖАВАМО МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ

*ЗАЈЕДНО СМО И ЛЕПШИ И ЈАЧИ

*ПРОСЛАВА РОЂЕНДАНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "НАШЕ ДЕТЕ"

*ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ХРАНЕ

*РЕТРОСПЕКТИВА- ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2017

*ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2017

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ПОРОДИЦУ
Заштита и безбедност деце

Програм превенције и заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања је саставни део Годишњег плана рада Установе и сачињен је на основу

Детаљније

Претраживач