Боравак деце

Целодневни боравак се остварује у времену од 5.30 до 17.30 часова- у другој смени од 11.00 до 22.30 часова, док се полудневни боравак одвија од 8.00 до 12.00 часова, односно од 13.00 до 17.00 часова.

Један дан у вртићу

* 5,30 - 7,45 окупљање деце, васпитно-образовни рад и припрема за доручак

* 7,45 - 8,00 jутарња гимнастика

* 8,00 - 8,30 доручак

* 8,30 - 11,00 вођене и активности по избору деце

* 11,00 - 11,30 ужина

* 11,30 - 13,00 подневни одмор и мирне активности за предшколце

* 13,00 - 13,30 устајање, облачење и припрема за ручак

* 13,30 - 14,00 ручак

* 14,00 - 17,30 слободне активности и одлазак кући

Више информација о распореду дневних активности

Јеловник
На сајту
Имамо 20 гостију на мрежи
Индекс чланка
Добра
Добра1
Добра2
Све стране

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018

ЈАВНА НАБАВКА ПРОФЕСИОНАЛНА УГОСТИТЕЉСКА ОПРЕМА ЈН 1.1.10/2018

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

 


ЈАВНА НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈА ЈН 1.1.7/2018 (поновљени поступак)


Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

 


ЈАВНА НАБАВКА ДИДАКТЧКОГ МАТЕРИЈАЛА И ЛИКОВНОГ МАТЕРИЈА 1.1.8/2018

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

Друга измена конкурсне документацијe

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде


Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА 1.1.7/2018

 

Обавештење о обустави поступка
Одлука о обустави поступка

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде (одговор на питање) број 2

Додатна појашњења конкурсне документације (одговори на питања)

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА -ГОРИВО 1.1.9/2018


Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

 

ЈАВНА НАБАВКА - МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1.1.4/2018

 

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.3.материјал за грејање
Обавештење о закљученом уговору за партију бр.2.молерски материјал

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.4.електро материјал

Обавештење о закљученом уговору за партију 1.Зидарски, столарско-машински и водоинсталатерски материјал

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА НАМЕРНИЦА ЗА  ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ -месо Ј.Н 1.1.11/2018

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора


Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација


ЈАВНА НАБАВКА НАМЕРНИЦА ЗА  ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ  Ј.Н 1.1.3/2018

 


Обавештење о закљученом уговору - партија 11.мед

Обавештење о закљученом уговору - партија 12.роба широке потрошње

Обавештење о закљученом уговору за  партију 2.прерађевине од меса
Обавештење о закљученом уговору за  партију 3.рибе, рибље конзерве и морски плодови
Обавештење о закљученом уговору за  партију 4.јаја
Обавештење о закљученом уговору за  партију 5.млеко и производи од млека
Обавештење о закљученом уговору за  партију 6.хлеб и пециво
Обавештење о закљученом уговору за  партију 7.свеже поврће

Обавештење о закљученом уговору за партију 10.смрзнутоо поврће и воће

Обавештење о закљученом уговору за партију 9.јужно воће

Обавештење о закљученом уговору за партију 8.свеже воће


Одлука о обустави поступка(партија 1.месо)

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка


Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде (одговор на питање бр.3)

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда бр.2

Одговор на питање - додатне информације и појашњења конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА ПРОИЗВОДА ЗА ЧИШЋЕЊЕ  Ј.Н 1.1.5/2018

Обавештење о закљученом уговору за партију 1.папирна конфекција

Обавештење о закљученом уговору за партију 2.детерџенти, средства за чишћење и дезинфекцију

Обавештење о закљученом уговору за партију 3.прибор за чишћење и одржавање

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017

ДИДАКТИЧКИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  Ј.Н 1.1.7/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА  Ј.Н 1.1.6/2017

 

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

ВОЗИЛО ЗА ПРЕВОЗ ХРАНЕ  Ј.Н 1.1.10/2017

 

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 


КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ  Ј.Н 1.1.5/2017

 

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

ВОЗИЛО ЗА ПРЕВОЗ ХРАНЕ  Ј.Н 1.1.10/2017

 

 

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

 

 

НАБАВКА МЕДА И РОБЕ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ Ј.Н. 1.1.11/2017

 

Одлука о измени уговора за партију 2.роба широке потрошња, друга измена

Одлука о измени уговора за партију 2.роба широке потрошње

Обавештење о закљученом уговору  за робу широке потрошње
Обавештење о закљученом уговору за мед

Преговарачки поступак

Одлука о додели уговора

Позив за допуну понуде

 

ЈАВНА НАБАВКА -МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ  1.1.4/17

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација


Обавештење о закљученом уговору за партију 1.зидарски, столарско машински и водоинсталатерски материјал

Обавештење о закљученом уговору за партију 2.молерски материјали

Обавештење о закљученом уговору за партију 4.електро материјал


Обавештење о обустави поступка за партију 3. материјал за грејање
Одлука о додели уговора

Додатне информације и појашњења
Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА -ЛОЖ УЉЕ 1.1.1/17

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА -ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ 1.1.8/17

 

Обавештење о закљученом уговору за партију 4.средства за чишћење

Обавештење о закљученом уговору за партију 1.папири

Обавештење о закљученом уговору за партију 2.средства за одржавање хигијене

Обавештење о закљученом уговору за партију 3.дезинфекциона средства

Одлука о додели уговора за партију 4.средства за чишћење

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација


ЈАВНА НАБАВКА -НАМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ 1.1.9/17

 

Одлука о  измени уговора за партију 1.месо
Одлука о  измени уговора за партију 1.месо

Обавештење о закљученом уговору за партију 3.рибе и рибље конзерве

Обавештење о обустави поступка за партију 11. мед

Обавештење о обустави поступка за партију 12. роба широке потрошње

Обавештење о закљученом уговору за партију 2.прерађевине од меса

Обавештење о закљученом уговору за партију 4.јаја

Обавештење о закљученом уговору за партију 5.млеко и производи од млека

Обавештење о закљученом уговору за партију 6.хлеб и пециво

Обавештење о закљученом уговору за партију 7.свеже поврће

Обавештење о закљученом уговору за партију 8.свеже воће

Обавештење о закљученом уговору за партију 9.јужно воће

Обавештење о закљученом уговору за партију 10.смрзнуто воће и поврће


Одлука о додели уговора за партије 8 - 10

Одлука о додели уговора за партије 6,7

Одлука о додели уговора за партије 4,5

Одлука о додели уговора за партије 1 -3

Одлука о oбустави  поступка за партије 11 и 12

Обавештење о закљученом уговору за партију 1.месо
Одлука о додели уговора за партију 1.месо

Обавештење о продуженом року за подношење понуде

Измена конкурсне документације
Питање за јавну набавку

 

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација


ЈАВНА НАБАВКА -ЛОЖ УЉЕ 1.1.1/17

Обавештење о обустави поступка

Обустава поступка

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016

 

 

ЈАВНА НАБАВКА - МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1.1.12/2016

 

Обавештење о закљученом уговору за партију 2.електроматеријал


Обавештење о закљученом уговору за партију 1.зидарски, столарско-машински и водоинсталатерски материјал

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација


ЈАВНА НАБАВКА - ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА

 

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација


ЈАВНА НАБАВКА ДИДАКТИЧКОГ И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА  Ј.Н 1.1.8/2016

 

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација


ЈАВНА НАБАВКА КАНЦЕЛАРИСКОГ МАТЕРИЈАЛА  Ј.Н. 1.1.7/2016

 


Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

 

ЈАВНА НАБАВКА ПРОИЗВОДА ЗА ЧИШЋЕЊЕ  Ј.Н. 1.1.5/2016

 

Обавештење о закљученом уговору партија 1.папири
Обавештење о закљученом уговору партија 2.средства за одржавање хигијене

Обавештење о закљученом уговору партија 3.дезинфекциона средства
Обавештење о закљученом уговору за партију 4.средства за чишћење

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде


НАБАВКА ХЛЕБА И ПЕЦИВА Ј.Н. 1.1.11/2016

Преговарачки поступак Обавештење о закључењу уговора

Одлука о додели уговора

Позив за допуну понуде у преговарачком  поступку са објављивањем позива за подношење понуда

 

ЈАВНА НАБАВКА ЗА ТЕКУЋЕ ОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈН 1.1.3/2016

 

Обавештење о закљученом уговору за партију 3.материјал за грејање

Обавештење о закљученом уговору- партија 1.зидарски столарско-машински и водоинсталатерски материјал

Обавештење о закљученом уговору-партија 2.молерски материјал

Обавештење о закљученом уговору- партија 4.електро материјал

Одлука о додели уговора

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измењена конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

НАМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ  ХРАНЕ ИЗ 2015.ГОДИНЕ

Одлука о измени уговора -партија 2.прерађевине од меса


ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЗА НАБАВКУ ЛОЖ УЉА ЗА ГРЕЈАЊЕ ЈН 1.1.1/2016

 

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација


НАМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ 1.1.2/2016

Одлука о измени уговора 1- партија 4.јаја

Одлука о измени уговора - партија 4.јаја

Одлука о измени уговора - партија 1.12.роба широке потрошње


Одлука о измени уговора о продаји за партију 1.месо

Обавештење о закљученом уговору за партију 5.млеко и производи од млека

Обавештење о закљученом уговору за партију 2.прерађевине од меса

Обавештење о закљученом уговору за партију 3.рибе и рибље конзерве

Обавештење о закљученом уговору за партију 4.јаја

Обавештење о закљученом уговору за партију 7.свеже поврће

Обавештење о закљученом уговору за партију 8.свеже воће

Обавештење о закљученом уговору за партију 10.смрзнуто  поврће и воће

Обавештење о закљученом уговору за партију 12.роба широке потрошње

Обавештење о обустави поступка за партију 6. хлеб и пециво

Обавештење о закљученом уговору партија 1.месо

Обавештење о закљученом уговору партија 9.јужно воће

Обавештење о закљученом уговору партија 11.мед

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Обавештење и продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације бр.3

Друга измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Претходно обавештење


 

ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛA J.N.1.1.12/2015

 

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Измена и допуна конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА БЕЛЕ ТЕХНИКЕ-МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА И ФРИЖИДЕРИ

 

Обавештење о закљученом уговору  за партију 2.фрижидери

Обавештење о закљученом уговору  за партију 1.професионалне машине за прање посуђа

Одлука о додели уговора

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде бр.2

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА ДИДАКТИЧКОГ И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА  Ј.Н 1.1.11/2015

 

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА  Ј.Н 1.1.8/2015

 

Обавештење о закљученом уговор

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА ПРОИЗВОДА ЗА ЧИШЋЕЊЕ Ј.Н 1.1.5/2015

 

Обавештење о закљученом уговору за партију 1.папири

Обавештење о закљученом уговору за партију 2.средства за одржавање хигијене

Обавештење о закљученом уговору за партију 3.дезинфекциона средства

Обавештење о закљученом уговору за партију 4.средства за чишћење

Допуна конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋИ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

 

Обавештење о закљученом уговору за партију 3.материјал за грејање

Обавештење о закљученом уговору за партију 4.електро материјал

Обавештење о закљученом уговору за партију 2.молерски материјал

Обавештење о закљученом уговору за партију 1.зидарски, столарско-машински и водоинсталатерски материјал

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЗА НАБАВКУ НАМЕРНИЦА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ ЈН 1.1.1/2015

 

Одлука о измени уговара о продаји намерница за припремање хране за партију 13.остала роба


Обавештење о закљученом уговору - партија 1.меса

Обавештење о закљученом уговору - партија 5.млеко и производи од млека

Обавештење о закљученом уговору - партија 2.прерађевине од меса

Обавештење о закљученом уговору - партија 3.рибе и рибље конзерве

Обавештење о закљученом уговору - партија 4.jaja

Обавештење о закљученом уговору - партија 6.хлеб и пециво

Обавештење о закљученом уговору - партија 7.коренасто поврће

Обавештење о закљученом уговору - партија 8.плодовско и лиснато поврће

Обавештење о закљученом уговору - партија 9.смрзнуто поврће и воће

Обавештење о закљученом уговору - партија 10.јужно воће

Обавештење о закљученом уговору - партија 11.свеже воће

Обавештење о закљученом уговору - партија 12.мед

Обавештење о закљученом уговору - партија 13.остала роба


Позив за подношење понуде

 

Конкурсна документација

- Партија 1.меса

- Партија 2.прерађевине од меса

-Партија 3.рибе и рибље конзерве

-Партија 4.јаја

-Партија 5.млеко и производи од млека

-Партија 6.хлеб и пециво

-Партија 7.коренасто поврће

-Партија 8.плодовско и лиснато поврће

-Партија 9.смрзнуто поврће и воће

-Партија 10.јужно воће

-Партија 11.свеже воће

-Партија 12.мед

-Партија 13.остала роба

 

 

 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

 

Одлука о додели уговора

 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за набавку намирница за припремање хране (млеко и производи од млека, хлеб и пециво

 

Обавештење о закљученом уговору-хлеб

 

Обавештење о закљученом уговору-млеко

 

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

 

Позив за подношење понуде

 

Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА

 

Обавештење о закљученом уговору

 

Позив за подношење понуде

 

Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА


Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ


Обавештење о закљученом уговору

 

Одговори на питања везана за конкурсну документацију

 

Позив за подношење понуде

 

Конкурсна документација

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-ЈАВНА НАБАВКА ИГРАЧАКА


Обавештење о закљученом уговору

 

Позив за подношење понуде

 

Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-КАЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

 

Обавештење о закљученом уговору

 

Позив за подношење понуде

 

Конкурсна документација

 

НАМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ


Преговарачки поступак са објављивањем  позива за подношење понуда


Обавештење о закљученом уговору партија 3.плодовско и лиснато поврће

Обавештење о закљученом уговору - партија 1.меса

Обавештење о закљученом уговору - партија 2.млеко и производи од млека

Обавештење о закљученом уговору - партија 4.смрзнуто воће и поврће

 

Конкурсна документација - партија 1.меса

Конкурсна документација - партија 2.млеко и производи од млека

Конкурсна документација - партија 3.плодовско и лиснато поврће

Конкурсна документацијау - партија 4.смрзнуто поврће и воће

 

Позив за подношење понуде

 

Конкурсна документација

  
Актуелно

*МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ 2018

*ДАН УСТАНОВЕ

*ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНИ РАД

*РОЂЕНДАН ВРТИЋА "ДЕЧЈА РАДОСТ"

*РЕТРОСПЕКТИВА ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ

*ДЕЧИЈИ КЛУБ ЗА ПРАВИЛАН РАСТ И РАЗВОЈ

*ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СЛАВЕ ВРТИЋА "НАШЕ ДЕТЕ" ПРЕДШКОЛСКЕ  УСТАНОВЕ!

*ДЕЧЈИ ДАНИ 2018

*ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ УСТАНОВЕ ТОКОМ ЛЕТА

*ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД У СЕЛИМА

*2,ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ "ВРЕМЕ РАДОСТИ"

*КРОС РТС -А "КРОЗ СРБИЈУ"

*ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ПОРОДИЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ "НАШЕ ДЕТЕ"

*ИНТЕРНИ КОНКУРС

*ОБЈАВЉЕН КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ

*РОЂЕНДАН ВРТИЋА "СУНЦЕ"

*СВЕТОСАВСКА НЕДЕЉА

*НОВОГОДИШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ

*ДЕТЕ УМЕ,ДЕТЕ МОЖЕ ПОКРЕТОМ ДА СТВАРА

*СПОРАЗУМ ИНСТИТУЦИЈА ГРАДА ВРАЊА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА

*ОБЕЛЕЖАВАМО МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ

*ЗАЈЕДНО СМО И ЛЕПШИ И ЈАЧИ

*ПРОСЛАВА РОЂЕНДАНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "НАШЕ ДЕТЕ"

*ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ХРАНЕ

*РЕТРОСПЕКТИВА- ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2017

*ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2017

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ПОРОДИЦУ
Заштита и безбедност деце

Програм превенције и заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања је саставни део Годишњег плана рада Установе и сачињен је на основу

Детаљније

Претраживач