Ово је служба са којом ћете остварити први контакт када уписујете  дете у вртић, склапањем уговора у Управи Установе која се налази у ул.Цара Душана бр.22, али и када ваше дете одлази из наше Установе, да бисте попунили исписницу и измирили евентуално заостале обавезе.

Радници ове службе обављају следеће послове:

  • Административне, управне, нормативно-правне, кадровске и друге правне послове,
  • Планирање и спровођење јавних набавки,
  • Безбедност и здравље на раду,
  • Маркетинг и односи са јавношћу.

 Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.