1.септембра  1925.године, школско звоно , са зграде Начелства, означило је, по први пут у историји врањске вароши, почетак рада забавишта. Сва три одељења забавишта радила су у просторијама основне школе ( пријављено је и уписано  134 деце ).

     Због повећања броја деце, од школске 1928-29.г Забавиште ради у згради некадашње Женске занатске и Трговачко-занатске школе у улици Кнеза Милоша.

     Интересантан је извод из Програма рада у забавишту,  који је био  саставни део Наставног плана и програма из 1899.године :

Сав рад у забавишту тежио је томе, „да се у деце помогне укупни развитак свих способности, а све то без умора, принуде и сувишног напрезања, те да се дете свестрано јача и да му се развије љубав према друговима, према школи и раду.“

   

Васпитно-образовни рад у забавишту обављале су учитељице јер није било стручног кадра-забавиља, и то све до 1941.г. када настаје прекид у настави.

За време Другог светског рата, забавиште је радило у данашњој улици Змај Јове бр.46.

Нова развојна етапа Забавишта отпочела је октобра 1944.г. у старој згради Основне школе а од 1945.г. стручно је заступљен васпитно-образовни рад који обављају забавиље. Мирослава Крстић Машуловић и Богданка Михајловић су прве забавиље врањског забавишта.

1959.година  представља прекретницу у даљем развоју предшколског васпитања и образовања у Врању –  Забавиште се издваја у самосталну установу и добија  зграду у улици Цара Душана, у којој је данас смештена Управа Предшколске установе.

Већ и у то време , тачније у годинама обнове земље, убрзаног развоја и даље индустријализације,  развијала се и јачала свест о потреби пружања веће и потпуније подршке породици у смислу целодневног збрињавања деце.

Уследио је дуг и тежак пут до изградње првог објекта за дневни боравак деце.

  *  Тако је тек септембра 1971.г.отворен први вртић за целодневни боравак деце у Врању – Вртић „Наше дете“              

А затим се, у периоду од 1971- 1989.г. који са правом носи епитет златног доба, нижу вртићи – бисер до бисера:

*  1978.г. отворен је  Вртић „Дечја радост“.

     * Од 19.марта 1979.године, децу сеоских средина увесељава и на пут припреме за школу води „ПОЛЕТАРАЦ“ путујући вртић, па све до стицања услова да се и у сеоским срединама отворе васпитне групе.Полетрац је имао изузетну мисију која је трајала све до 1984.г.

* 1981.г. отворен је Вртић “Бошко Буха“

* 1982.г. своје латице отворио  је Вртић „Невен“.

* 1984.г. деци је отворила  своја врата дечја кућа  Вртић „Пчелица“.

* 1988.г. рађа се још један Вртић  „Сунце“

* 1989.г. донела је деци у Врањској Бањи  Вртић „Бамби“.

* 26 октобра 2011.г., након 40 година од првог објекта, свечано је отворен још један , осми по реду вртић  за целодновни боравак деце .  Вртић „Чаролија“.