Централна кухиња Предшколске установе „Наше дете“  налази се у улици Моше Пијаде 10 –  при Вртићу „Наше дете“.

      У централној кухињи  припрема се храна за децу целодневног и полудневног боравка свих

вртића у граду, док вртић у Врањској Бањи има своју кухињу.

     Промоција „Здраве хране“  и активности на унапређивању исхране су такође саставни

део рада централне кухиње.

У служби за исхрану деце ради  15 радника. 

Службом за исхрану деце руководи управник објекта,

 а за састављање јеловника је задужен 

сарадник за исхрану-нутрициониста.

      Установа је са ЗЗЈЗ у Врању склопила уговор о контроли хигијенског стања и микробиолошке

исправности хране и намирница.Једном месечно ЗЗЈЗ У Врању врши узорковање хране  и узима

брисевеса руку и посуђа (прибора) из свих кухиња предшколске установе, као и узорке хране и намирница.

     У централној  и дистрибутувним кухињама имплементиран је HACCP систем (обезбеђивање

здравствено безбедног производа намењеног деци).

     У кухињи се дневно припреми и дистрибуира око 3800 оброка за децу целодневног боравка и

око 300 оброка за децу полудневног боравка.

     Такође у централној кухињи се припремају оброци за децу која су због здравственог стања по

препоруци педијатра на посебном режиму исхране.