• bb.jpg
  • imas_pr.jpg
  • defile3.jpg
  • IMG-c8cb6c27d31f89da502b0fe0b9328322-V.jpg

     

Сектор за финансијско-рачуноводствене послове чине:

 

- руководилац финансијско - рачуноводствених послова,

- дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове,

- самостални финансијско-рачуноводствени сарадник ,

- референт за рачуноводствено - финансијске послове (благајник),

- референт за рачуноводствено - финансијске послове,

- магационер (прехрамбене робе),

-магационер (потрошног и дидактичког материјала, ситног инвентара и резервних делова),

 

     Запослени у овом сектору обављају следеће послове:

 

- Планирање и реализација прихода и расхода установе,

- Обрачун зарада и других исплата,

- Евиденција долазности деце и дуговања корисника услуга и испис деце,

- Јавне набавке,

- Вођење магацинског пословања,

- Другe финансијскe послове.