• 60_rodj3.jpg
  • 60_god_PU_sajt.png
  • 60_rodjdr2.jpg
  • ruke.jpg
 
 
ЈАВНА НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА 1.1.6/2019
 
ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА  
ЈН 1.1.8/2019
ЈАВНА НАБАВКА НАМИРНИЦА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ ЈН 1.1.3/2019 (отворени поступак)
 

ЈАВНА НАБАВКА ПРОИЗВОДА ЗА ЧИШЋЕЊЕ  ЈН 1.1.2/2019