• 8nd.jpg
  • moto_dn_2020.jpg
  • uskoro_evrtic.png
  • sport_dan.jpg
  • decja_nedelja_likovno.jpg
  • sv_dan_hrane6.jpg

КОНКУРСИ

             
Јавна набавка  дидактичког и ликовног материјала ЈН 1.1.7./2020                                                           
          ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА  
          ЈН 1.1.8/2020
Јавна набавка канцеларијског материјала  бр. 1.1.6/2020
ЈАВНА НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ  ЈН 1.1.4/2020
 
НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ ЈН 1.1.2/2020
 
ЈАВНА НАБАВКА ПРОИЗВОДА ЗА ЧИШЋЕЊЕ
ЈН 1.1.1/2020
ЈАВНА НАБАВКА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА на лизинг по систему старо за ново ЈН 1.1.9/2019
 
 
ЈАВНА НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА 1.1.6/2019
 
ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА  
ЈН 1.1.8/2019
ЈАВНА НАБАВКА НАМИРНИЦА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ ЈН 1.1.3/2019 (отворени поступак)
 

ЈАВНА НАБАВКА ПРОИЗВОДА ЗА ЧИШЋЕЊЕ  ЈН 1.1.2/2019

   Набавка гасног уља екстра лако евро ЕЛ (централизована јавна набавка)