• bb.jpg
  • imas_pr.jpg
  • defile3.jpg
  • IMG-c8cb6c27d31f89da502b0fe0b9328322-V.jpg

 

     

Сектор за стручно-педагошке послове  предшколске установе чине:

-стручни сарадник педагог-руководилац сектора,

-стручни сарадник педагог,

-стручни сарадник-педагог за физичко васпитање,

-стручни сарадник-логопед, 

-сарадник-социјални радник,

-сарадник за унапређивање превентивне здравствене заштите.

         

          Задатак стручних сарадника јесте да саветодавним радом и другим облицима рада унапређују васпитно-образовни рад и пружају стручну помоћ деци, родитељима, односно старатељима и васпитачима.

         Сарадници својим знањем, саветодавним и стручним радом обезбеђују и квалитетније остваривање неге, исхране, превентивно-здравствене и социјалне заштите.

       Чланови стучног тима раде самостално, обављајући послове и задатке своје струке али се и, у зависности од потребе и природе проблема  укључују у рад тима а све у циљу подршке  детету, породици и васпитачима.

          Пажљиво праћење сваког детета, одговарање на његове потребе и оснаживање развоја у добро структурисаним условима материјалног и социјалног окружења циљ је свих радника овог тима и свих радника Предшколске установе „Наше дете“.