• 60_rodj3.jpg
  • 60_god_PU_sajt.png
  • 60_rodjdr2.jpg
  • ruke.jpg
  • padobran.jpg
  • 58775408_246998412826539_9216467932761030656_n.jpg

КОНКУРСИ

 

     

Сектор за стручно-педагошке послове  предшколске установе чине:

-стручни сарадник педагог-руководилац сектора,

-стручни сарадник педагог,

-стручни сарадник-педагог за физичко васпитање,

-стручни сарадник-логопед, 

-сарадник-социјални радник,

-сарадник за унапређивање превентивне здравствене заштите.

         

          Задатак стручних сарадника јесте да саветодавним радом и другим облицима рада унапређују васпитно-образовни рад и пружају стручну помоћ деци, родитељима, односно старатељима и васпитачима.

         Сарадници својим знањем, саветодавним и стручним радом обезбеђују и квалитетније остваривање неге, исхране, превентивно-здравствене и социјалне заштите.

       Чланови стучног тима раде самостално, обављајући послове и задатке своје струке али се и, у зависности од потребе и природе проблема  укључују у рад тима а све у циљу подршке  детету, породици и васпитачима.

          Пажљиво праћење сваког детета, одговарање на његове потребе и оснаживање развоја у добро структурисаним условима материјалног и социјалног окружења циљ је свих радника овог тима и свих радника Предшколске установе „Наше дете“.

 КОНТАКТ:  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.