• uskoro_evrtic.png
  • jysk_pr_tekst_1.jpg
  • bozic1.jpg
  • sv_sava.jpg

КОНКУРСИ

 

 

      У складу са потребама организације рада и карактером васпитно-образовне делатности Установе, ради остваривања што потпунијих резултата у извршавању послова и радних задатака и остваривања права, обавеза и одговорности радника, Установа је организована у дечје вртиће и службе. 

     СЛУЖБЕ Установе чине:  

     Служба за руководеће, стручно-педагошке, правно-административне, финансијско-рачуноводствене и техничке послове са својим секторима,  и налази се у ул. Цара Душана бр. 22  и

     Служба за исхрану деце - Централна кухиња у ул. Моше Пијаде бр. 10.