• uskoro_evrtic.png
  • jysk_pr_tekst_1.jpg
  • bozic1.jpg
  • sv_sava.jpg

КОНКУРСИ

 

  МЕЂУНАРОДИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ 2019  

 

     У години у којој се низом активности обележава тридесетогодишњица од усвајања Конвенције о правима детета,  ПУ “Наше дете“ у Врању истиче важност толеранције за остваривање фундаменталних права деце, као и потребу превенције злостављања деце. Потреба да деца уче о толеранцији произилази из сложене природе друштва у коме живе, где је неопходно поштовати индивидуалне и колективне различитости.

    У ПУ „Наше дете“ 19. Новембра jе традиционално низом активности обележeн Св. дан превенције злостављања деце и Св. дан толеранције (16. Новембар).Ово су датуми који се већ дужи низ година са посебном пажњом планирају и реализују у установи  и саставни су део превентивних активности Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања.

    Циљ ових активности је подизање нивоа свести о важности толеранције, као и  превенције насиља, злостављања и занемаривања деце у друштву.

    Генерална Скупштина Уједињених нација је 1996. године позвала земље чланице да установе Дан толеранције у складу с Декларацијом о принципима толеранције коју су потписале  чланице 1995. г. Толеранција је поштовање, прихватање и уважавање богатства различитости у светским културама, форма изражавања и начин да будемо људи – УНЕСКО-ова је дефиниција за толеранцију.

     Свуда у свету, 19. новембар обележава се као Светски дан превенције злостављања деце, са циљем подизања свести јавности на појаву насиља, злостављања и занемаривања деце.Право на безбедно и подржавајуће окружење за одрастање и право на заштиту од насиља представља основно право сваког детета засновано на Конвенцији о правима детета Уједињених нација коју су ратификовале скоро све државе света.