• 60_god_PU_sajt.png
  • 8nd.jpg
  • 8nd1.jpg
  • evrtic.png

КОНКУРСИ

                           

       ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ЗА УПИС ДЕЦЕ

                 У ВРТИЋЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „НАШЕ ДЕТЕ“

 

      Предшколска установа „Наше дете“ објавила је 4.маја Конкурс за упис деце за радну 2020/21.г. који је био отворен до 22.маја 2020. г.  У складу са планираном  динамиком, спискови примљене деце биће објављени до 12. јуна и о томе ће родитељи бити накнадно обавештени путем интернет странице Установе и друге, прикладне начине.

    Имајући у виду специфичност ситуације  а у складу са препорукама   Владе Републике Србије  Предшколска установа „Наше дете“ обавештава све родитеље заинтересоване за упис деце ( за целодневни, четворочасовни припремни предшколски програм као и полудневни боравак)  да ће и даље примати документацију  за упис,  ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ :

       *Преко портала  Е-управа и услуге Е-вртић,

          *уколико родитељи не могу да попуне електронски образац, онда попуњен захтев ( образац захтева на сајту Установе www.nasedetevr.rs ) и скенирану /фотографисану додатну документацију шаљу на маил Комисије за упис This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

( Изводе из матичне књиге рођених Комисија ће обезбедити службеним путем).              

 За све додатне информације можете се обратити на маил Комисије за упис This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или на телефоне 017/424-766, 064/8864972 и 064/8310461.     

                                        Хвала на разумевању,

                                  Предшколска установа „Наше дете“

                                           Комисија за упис

                        
            

                          ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

 

     Инструкције Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства здравља Републике Србије у вези поступања родитеља приликом доласка са децом у предшколску установу у време трајања епидемије COVID 19:

                      О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

     ОБАВЕШТАВАМО  РОДИТЕЉЕ-КОРИСНИКЕ УСЛУГА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „НАШЕ ДЕТЕ“ У ВРАЊУ ДА ЋЕ ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК  ДЕЦЕ, У СКЛАДУ СА ОДЛУКОМ КРИЗНОГ ШТАБА,  ПОЧЕТИ СА РАДОМ У СВИМ ВРТИЋИМА, ПОЧЕВ ОД 11.05.2020. ГОДИНЕ, ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ РОДИТЕЉА, ОДНОСНО ДРУГИХ ЗАКОНСКИХ ЗАСТУПНИКА КОЈИ НЕМАЈУ ДРУГУ МОГУЋНОСТ ЗБРИЊАВАЊА ДЕЦЕ.

     ЗАИНТЕРЕСОВАНИ РОДИТЕЉИ/ДРУГИ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА ПРИЛИКОМ ДОВОЂЕЊА ДЕЦЕ У ВРТИЋ, ОБЕЗБЕДЕ СЛЕДЕЋЕ ПОТВРДЕ:

  • ПОТВРДУ ЛЕКАРА ПЕДИЈАТРА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ ДЕТЕТА НЕ СТАРИЈУ ОД  7 (СЕДАМ) ДАНА,
  • ПОТВРДУ ПОСЛОДАВЦА ДА РОДИТЕЉ/ДРУГИ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ МОРАЈУ ДА ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ У СЕДИШТУ ИЛИ ДРУГИМ ПОСЛОВНИМ И ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА ПОСЛОДАВЦА, СА КОНТАКТОМ ПОСЛОДАВЦА.

     БЕЗ  НАВЕДЕНИХ ПОТВРДА ДЕЦА НЕЋЕ МОЋИ ДА БОРАВЕ  У ВРТИЋУ.

 
           У ВРАЊУ,                                                      ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ,

       04.05.2020.ГОД.                                                  ВЕСНА ЏИКИЋ

   

 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  

Поштовани корисници услуга Предшколске установе „Наше дете“ у Врању, 

     Имајући у виду препоруке и мере Владе Републике Србије које су уведене у циљу спречавања појаве, ширења и сузбијања  вируса COVID-19, обавештавамо Вас да за време трајања ванредног стања све захтеве за издавање потврда  о боравку деце можете подносити на следећи мејл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

     Захтев за издавање потврде да је дете уписано и да је боравило у вртићу, ради остваривања права на дечји додатак, матерински додатак и друга права код Одељења за друштвене делатности Градске управе Града Врања можете наћи ОВДЕ 

     Ваш захтев биће обрађен у Предшколској установи „Наше дете“ и електронски прослеђен Одељењу за друштвене делатности – Служби дечје заштите Градске управе Града Врања. На истом обрасцу можете подносити захтев и за друге врсте потврда са обавезним описом за шта Вам је потврда потребна и иста ће Вам бити прослеђена мејлом.

     За сва обавештења о Вашим обавезама према Предшколској установи „Наше дете“, као и за све друге информације  можете нас контактирати на горе наведени мејл, као и на телефон 017/424-766.

     Ваш захтев можете  проследити и поштом на адресу: Предшколска установа „Наше дете“ Врање, Цара Душана 22.

     

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

    Обавештавамо кориснике услуга Предшколске установе „Наше дете“ да је ступила на снагу  Одлука Скупштине града Врања о измени и допуни одлуке о материјалној подршци породици за новорођено дете и прворођено дете у новој години - Одлука о материјалној подршци  породици са децом на територији града  Врања, која предвиђа право на материјалну  подршку  за бесплатан боравак у вртићу за треће и свако наредно дете у породици.

     У складу са Одлуком, боравак у вртићу трећег и сваког наредног детета у породици биће бесплатан, а средства за ове намене обезбеђена су у буџету Града.

     Захтеви за остваривање права на бесплатан боравак деце у Предшколској установи подносе се у Одељењу за друштвене делатности-Одсек за дечију заштиту Градске управе града Врања које након спроведеног поступка доноси решење којим се признаје или не признаје право на бесплатан боравак.

     Одлука Скупштине града Врања је објављена у „Службеном гласнику Града Врања“ број 29/2019, и можете је преузети овде: ОДЛУКА

     Захтев за остваривање права на бесплатан боравак у ПУ "Наше дете" у Врању, можете преузети овде: ЗАХТЕВ

  

  

 

У вртићу  се бавимо васпитањем, образовањем,бригом и негом све деце уважавајући различитости и ту смо да одговоримо потребама породице и друштва.

Желимо да што већем броју деце омогућимо боравак у средини подстицајној за њихово  учење и развој и тако  негујемо генерације здравих и задовољних  људи.